Archiwum redakcji
Spotkanie z Janem Pawłem II było jednym z przełomowych wydarzeń w życiu Hani

2023-03-13
niedziela.pl

Kard. Stanisław Dziwisz: Jan Paweł II jest ojcem wolnej Polski

– Możemy powiedzieć, że on jest ojcem wolnej Polski – mówił kard. Stanisław Dziwisz podkreślając, że dzięki żarliwej modlitwie Jana Pawła II wypełniły się jego słowa wypowiedziane w Warszawie, z prośbą o odnowienie oblicza polskiej ziemi. Wieloletni papieski sekretarz udzielił dziś sakramentu bierzmowania młodzieży w parafii św. Marii Magdaleny w Poroninie.

– Niech Duch Święty, którego otrzymają umacnia ich w drodze dojrzałej wiary. Niech Twoje błogosławieństwo i modlitwa będą dla naszej młodzieży źródłem mocy i duchowej siły w Chrystusowym Kościele – mówili rodzice kandydatów do bierzmowania witając kard. Stanisława Dziwisza w parafii św. Marii Magdaleny w Poroninie. – Módlmy się, aby Duch Święty napełnił was mocą, abyście świadczyli swoim życiem o Jezusie Chrystusie. Aby wasza wiara i postępowanie były umocnione – modlił się na początku liturgii metropolita krakowski senior.

W czasie homilii kardynał przywołał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Polski na Placu Zwycięstwa w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Wieloletni papieski sekretarz zaznaczył, że te słowa się spełniły dzięki żarliwej modlitwie Ojca Świętego. – Możemy powiedzieć, że on jest ojcem wolnej Polski – dodawał kard. Stanisław Dziwisz.

Zwracając się do kandydatów do bierzmowania metropolita senior podkreślił, że jest to sakrament dojrzałości i umocnienia wiary. Zaznaczył, że wiarę umacnia się też przez uczestnictwo w katechezie szkolnej, lekturę Pisma Świętego i modlitwę. Zachęcał młodych, by byli świadkami, że Jezus żyje i aby robili to wśród rówieśników w szkole. Zauważył, że sakrament bierzmowania przynosi też umocnienie woli, która jest osłabiana m.in. przez różne współczesne używki. – Jan Paweł II mówił, że ten kto się modli, inaczej widzi rzeczywistość, inaczej układa mu się życie – przypominał kard. Stanisław Dziwisz zachęcając do praktyk chrześcijańskich, które ułatwiają spełnienie zobowiązań złożonych przy przyjmowaniu sakramentów.

– Swoje młodzieńcze życie będziemy opierać na Skale, czyli na Chrystusie. Z Chrystusem nasza siła na chwile przeciwności, z Chrystusem nasza mądrość na chwile najtrudniejsze – mówili młodzi zapewniając, że będą świadczyli o wierze w szkole i środowiskach rówieśniczych.

Na koniec liturgii kard. Stanisław Dziwisz zachęcił młodych, by odwoływali się do wstawiennictwa swoich patronów z bierzmowania, zwłaszcza przed różnego rodzaju wyborami. Zwrócił uwagę, że pamiątką sakramentu jest krzyż, który jest drogowskazem, jak nie zbłądzić w życiu. – Niech waszym przewodnikiem będzie Jezus Chrystus i Matka Najświętsza – życzył kardynał.

Proboszcz parafii ks. Stanisław Parzygnat zapewnił o duchowej łączności i modlitewnym wsparciu kard. Stanisława Dziwisza w dniach, kiedy atakowana jest świętość Jana Pawła II, przy którego boku jako sekretarz przez wiele lat posługiwał.

Inicjatywa

Specjalny dodatek

„Jan Paweł II. Odkrywamy prawdę” – to tytuł specjalnego dodatku do tygodników katolickich.
To odpowiedź na zarzuty formułowane pod adresem świętego papieża o niewłaściwe reakcje na nadużycia seksualne ludzi Kościoła.
Dodatek ma pomóc w rozmowach z osobami, które mają wątpliwości co do postępowania Jana Pawła II. Rozmawiając z osobami, które atakują papieża, powinno używać się faktów i argumentów.

© 2024 Instytut NIEDZIELA. Wszystkie prawa zastrzeżone

ODKRYWAMY PRAWDĘ
Jan Paweł II